Selecteer een pagina

Over mij

Een betere wereld

Dat is waaraan ik graag bijdraag. Een wereld waarin mensen zich thuis en veilig voelen en invloed hebben op hetgeen hen aangaat en raakt. Mensen bij elkaar brengen en faciliteren om gezamenlijk tot plannen en oplossingen te komen, is voor mij de kern. Daarbij loopt het aanboren van de aanwezige kracht, kennis, ervaring, expertise en capaciteiten waarover iedereen beschikt, als rode draad door mijn aanpak.

Wortels van mijn werk

Mijn werk is gebaseerd op Samensturing, Dialoog, Community Development (de ABCD-benadering), Waarderend Onderzoek (Appreciative Inquiry) en Participatief Actieonderzoek. Daarbij neem ik 28 jaar werkervaring mee en een opleiding tot master social work. Ook mijn ‘mens-zijn’ heeft invloed: ik typeer mijzelf als een gedreven ontwerper, organisator en facilitator van bijeenkomsten, veranderprocessen en ontwikkeltrajecten. Hierbij staan voor mij het aansluiten bij de vraag, het leveren van maatwerk en werken vanuit gelijkwaardigheid en gedeeld eigenaarschap centraal.

Praktijk en Vakontwikkeling

Ik lever graag een bijdrage aan de ontwikkeling van de dagelijkse praktijk en daarmee aan mijn vak. De skills van een master social work zet ik hier voor in, waaronder innoveren & praktijk ontwikkelen en onderzoeken & professionaliseren.

Reviews